Systém Power Express

Základním produktem naší firmy je systém Power Express.

Systém Power Express je řídící systém určený k ovládání světel, motorických pohonů (žaluzií, pláten, vrat …), spínaných zásuvek apod. Vznikl na základě požadavků zákazníků a zkušeností z mnoha instalací. Jeho použití je vhodné všude tam, kde je nutné řídit vybrané okruhy nejen z lokálních tlačítek, ale také po sériové lince z nadřazeného systému integrovaného ovládání. Jedná se zejména o konferenční místnosti, učebny, výstavní prostory, rodinné domy, muzea, galerie atd.

Blokové schéma

Hlavní vlastnosti systému Power Express


Power Express nabízí mnoho užitečných vlastností. Všechny jednotky jsou konstruovány s ohledem na maximální elektrickou bezpečnost a splňují nejpřísnější požadavky příslušných norem. Silnoproudé napájecí a výstupní svorky jsou od řídících důsledně galvanicky odděleny. Moduly Power Express umožňují plynule ovládat až 320 stmívaných a až 960 spínaných okruhů. Systém obsahuje celou škálu jednotek pro řízení nejrůznějších zátěží co do velikosti i charakteru. Z nich lze sestavit optimální konfiguraci pro dané zadání. Režim práce každého výstupu a jeho parametry jsou navíc programově volitelné tak, aby správně plnil požadavky daného zapojení. Konfigurační software je koncipován přehledně , aby nastavování parametrů jednotek bylo jednoduché a nevyžadovalo žádné hlubší znalosti z oblasti programování. Inteligence systému je distribuovaná tzn., že závada kterékoli z jednotek nemá za následek nefunkčnost celého systému. Má plně otevřenou strukturu a umožňuje rozšířit o další typy, které jsou dnes ve vývoji nebo budou v budoucnu zákazníky požadovány.

Podrobnější informace naleznete v manuálech v sekci ke stažení

Power Express
PEA208
PEC25
PED108
PED202
PEE120
PEF150
PEF200
PER610
PES03
PET102
PEW200
FDC13

Profil firmy ApolloArt
Jeseniova 1522/53
130 00 Praha 3

Tel./Fax.:
+420 274 775 085
+420 274 772 527


© 2011 Pixelfield, s.r.o. - webdesign a tvorba webových aplikací